Egzamin zawodowy technik ekonomista – styczeń 2011

Egzamin zawodowy technik ekonomista – styczeń 2011

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących: sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Handlowego „PANTERA” sp. z o.o., ewidencję operacji gospodarczych z listopada 2010 roku, sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7 za listopad 2010 r. oraz analizę struktury aktywów na dzień 1 i 30 listopada 2010 r. Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac egzaminu zawodowego technika ekonomisty.
egzamin gimnazjalny
Załącznik 1 – technik ekonomista.
Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Handlowego „PANTERA” sp. z o.o.
i Urzędu Skarbowego
Przedsiębiorstwo Handlowe „PANTERA” sp. z o.o.
53-321 Wrocław, ul. Zaporoska 30, województwo: dolnośląskie
NIP: 895-11-27-856, REGON: 930293410
Rachunek bankowy: 81 1090 2486 0000 0006 2600 0210
BZWBK 12 O. we Wrocławiu
Urząd Skarbowy Wrocław -Krzyki,
ul. Sztabowa 100,
53-310 Wrocław
Nr konta bankowego Urzędu Skarbowego dla podatku VAT: 27 1010 1674 0014 8522 2200 0000 Bank: NBP O/Okr. we Wrocławiu

Załącznik 2 – technik ekonomista.
Dane identyfikacyjne odbiorcy
Hurtownia „KROKODYL” sp. z o.o.
50-520 Wrocław, ul. Gajowa 10, województwo: dolnośląskie
NIP: 899-00-22-699
Rachunek bankowy: 19 1020 3176 0000 5802 0152 1988
Bank: PKO BP Oddział 4 w Lublinie
Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów i towarów jest Cecylia Rakowska.

Egzamin zawodowy

Załącznik 3 – technik ekonomista.
Informacje dodatkowe dotyczące działalności Przedsiębiorstwa Handlowego
„PANTERA” sp. z o.o.
• Ewidencja prowadzona jest na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych.
• Sprzedaż towarów opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT – 22%.
• Odbiorcy płacą należność przelewem w terminie 30 dni.
• Wycena i ewidencja towarów prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu netto.
• Numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/11/2010 (nr, m-c, rok).
• Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Julia Makowska, do odbioru i zatwierdzania Alicja Głogowska (szef).
• 22 grudnia 2010 r. przedsiębiorstwo złożyło w Urzędzie Skarbowym deklarację dla podatku od towarów i usług VAT – 7.
• Dane dotyczące kartotek towarów:
testy maturalne
Załącznik 4 – technik ekonomista.
Salda wybranych kont wykazanych w bilansie Przedsiębiorstwa Handlowego „PANTERA” sp. z o.o. na dzień 1.11.2010 roku (w zł)
Wartości niematerialne i prawne 2 000,00 zł
Środki trwałe 30 000,00 zł
Kasa 4 000,00 zł
Rachunek bieżący 15 000,00 zł
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł
Kredyty bankowe 1 000,00 zł

Nie ma podobnych artykułów.

Leave a Reply